Struktur Organisasi

Kepala Sekolah             : Muriyono Hamid, S.Pd,M.Sc

Wakasek dan Kepala Laboratorium

NO. NAMA / NIP PANGKAT /

GOLONGAN RUANG

JABATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH
1 GANI UMAR, S.Pd

NIP. 19781024 200212 1 004

Pembina Tk. I

IV/b

Wakil Kepala Sekolah

Urusan Kurikulum

ANDY FITRI NUR VIDAYANTI, S.Pd

NIP. 19840717 201101 2 011

Penta Muda Tk. I

III/b

Staf Kurikulum
HUSEN ISMAIL, S.Pd, MM

NIP. 19661128 199412 1 002

Pembina Tk. I

IV/b

Staf Kurikulum
SULFI MUHAMMAD

NIP.

Staf Kurikulum
NURFAJRIANTI SANDIAH,S.Pd

NIP. –

Staf Kurikulum
2 MUHAMMAD ISMAIL, S.Pd, M.Si                                                      

NIP: 19750805 199903 1 005

Pembina Tk. I

IV/b

Wakil Kepala Sekolah

Urusan Kesiswaan

EKA MURNI YUNUS, S.Pd

NIP. 198202212008032002

Guru Muda Tk. I,

III/d

Staf Kesiswaan
LA MUSA, S.Pd

NIP. 19671231 199003 1 155

Pembina,

IV/a

Staf Kesiswaan
TAUFIK SAPSUHA, S.Pd

NIP. 19660816 199303 1 011

Pembina Tk. I

IV/b

Staf Kesiswaan
RIDAYANI HASAN, S.Pd

NIP. 19800911 200501 2 020

Pembina,

IV/a

Staf Kesiswaan
AFIA HAKIM, S.Pd

NIP. 19791202 200501 2 010

Pembina,

IV/a

Staf Kesiswaan
3 IBRAHIM SAMSUDIN, S.Pd, MM

NIP. 19640818 199303 1 015

Pembina Tk. I

IV/b

Wakil Kepala Sekolah

Urusan Sarana Prasarana

LA BAKAARI, S.Pd

NIP. 19671231 199512 1 032

Pembina Tk. I

IV/b

Staf Sarana Prasarana
SANDA ANAKOTTA, S.Pd

NIP. 19630918 198901 2 002

Pembina,

IV/a

Staf Sarana Prasarana
HARIS A. SAMAD, S.Pd

NIP. –

Staf Sarana Prasarana
4 NURLAILA YUSUP, S.Pd

NIP. 19771228 200212 2 012

Pembina Tk. I

IV/b

Wakil Kepala Sekolah

Urusan Hubungan Masyarakat

NASTANGINAH NASOKA, S.Pd

NIP. 19720827 199802 2 003

Pembina Tk. I

IV/b

Staf Humas
GAMAR BASINU, S.Pd.I

NIP. 19820718 200701 2 008

Penata Tk. I

III/d

Staf Kesiswaan
5 NURHAJAR SABTU, S.Pd

NIP. 19710603 199412 2 005

Pembina Tk. I

IV/b

Kepala Perpustakaan
  ANITA NURSAFAAT, S.Pd

NIP. –

Staf Perpustakaan
  RAEBA SALIM, S.Pd

NIP. –

  Staf Perpustakaan
6 LA BAKAARI, S.Pd

NIP. 19671231 199512 1 032

Pembina Tk. I

IV/b

Kepala Laboratorium
  SALMA ISKANDAR, S.Pd

NIP. –

Staf Pengelola Lab IPA
  DJUMAIYA DJABIR, S.Pd

NIP.

  Staf Pengelola Lab TIK
 
7 NURLAILA AHMAD, S.Pd.I

NIP. 197911152007012016

Penata Tk. I,

III/d

Kepala Laboratorium

PAI

  Dra. AISAH NADJA

NIP. 19720827 199802 2 003

Pembina Tk. I

IV/b

Staf Pengelola Lab PAI

 

%d blogger menyukai ini: